Telefon: 00 (36 20) 9848 207

E-mail: winisec.titkarsag@winisec.hu

Válasszon nyelvet
hu gb de

Szolgáltatási garanciánk

A WINI Security Kft. minden helyzetben az egységre törekszik. Mert csak az egységes szervezet képes arra, hogy megelőzze a problémák nagy részét. Cégünk többszintű szervezeti felépítéssel dolgozik, hisz az ország minden területén jelen vagyunk. Ahhoz, hogy az irántunk megnyilvánuló bizalmat szüntelenül ápoljuk és erősítsük, minden szervezeti egységünknek a tökéletességre törekedve kell működnie. Ezt a gyakorlatot következetesen képviseljük, legyen szó vagyonőrről, igazgatóról vagy szervezeti egységről. A megbízóinknak minden pillanatban érezniük és tudniuk kell, hogy a szolgáltatásainkat szigorú garanciák biztosítása mellett végezzük.

És hogy mik ezek a garanciák? Vegyük sorra őket...

Humán erőforrás

szolgar01.png


 

 

A munkatársainkkal szemben támasztott követelmények alapköve a megbízhatóság és a kulturált viselkedés.  Erre nagy hangsúlyt fektetünk, mivel a Megbízónk ügyfelei először a vagyonőrrel, recepcióssal kerülnek kontaktusba. HR tevékenységünk egyik legfontosabb szempontja, hogy a feladatra leginkább alkalmas, mentálisan, fizikailag és szakmailag a legmegfelelőbb állapotban lévő személyt engedélyezzünk munkára a jelentkezők közül. Ennek maradéktalan érvényesítését várjuk el az alvállalkozói munkáltatótól.

Ellenőrzési rendszerünk

szolgar03.png

Ellenőrzési tevékenységünk kialakításakor fontos szempontnak tartottuk, hogy többlépcsős strukturált rendszert működtessünk, amely képes időben feltárni a rendszer működési hibáit, eltéréseit személyi, technikai és szervezési területen egyaránt. Az ellenőrzési feladatokba fektetett energiát a hatékony működés feltételének tekintjük, és folyamatosan fejlesztjük. Ezzel is szeretnénk elkerülni, hogy a szolgáltatásunk esetleges hibáit elsőként a Megbízó észlelje, és csak általa értesüljünk a problémák megjelenéséről.

Az ellenőrzés fajtái:

A célellenőrzés az őrzésvédelmi szolgáltatás egy konkrét szolgálati helyen és adott időpontban történő gyors átvilágítását jelenti, amelynek során a szolgálatellátás egyes tartalmi és formai elemeit egyaránt megvizsgáljuk.

A módszertani ellenőrzés során nyíltan, vagy rejtve meghatározott ideig passzívan figyelemmel kísérjük az őrzésvédelmi szolgáltatást, majd az ellenőr által regisztrált eseményeket, folyamatokat összehasonlítjuk az őrhelyen dokumentáltakkal és a szolgálati őrutasításban foglaltakkal.

A komplex ellenőrzés a szolgáltatási tevékenység egészét átfogó, teljes körű átvilágítást jelent.

A rendszerben fontos szerepe van az ellenőrzést végző személyeknek, ezért a csapat szakmailag nagyon jól felkészült, az adott területre vonatkozó őrzésvédelmi helyzetet jól ismerő emberekből áll.

Munkatársaink minden új feladatot kihívásnak tekintenek annak érdekében, hogy garantálják a Megbízó által kívánt biztonsági szintet, egyben biztosítsák a sikeres együttműködést is.

A munkatársak felkészültsége

szolgar04.png

Alapvető követelményünk, hogy a Megbízóink részére az adott feladatra, a lehető legmagasabban képzett munkaerőt biztosítsuk. A munkatársak felkészültségének szinten tartását, az új ismeretek átadását, továbbképzések és tréningek keretében biztosítjuk, amit központilag szervezünk, és évente területenként végrehajtunk. Itt kerülnek ismertetésre a feladat ellátásához kapcsolódó aktuális jogszabályok, alkalmazásuk módjai.

Az éves továbbképzésen kívül a biztonsági manager a szolgálatot ellátó vagyonőrök részére folyamatos oktatást tart az őrzött területen végrehajtásra kerülő feladatok ismeretéből, ezzel is szinten tartva a vagyonőrök felkészültségét. Új feladatok esetén az állomány részére oktatást tart, melynek befejeztével számon kéri az elsajátított ismereteket.

Ügyeleti központ, diszpécser

Cégünk központjában országos hatáskörű, 24 órás ügyeleti központ működik. Az itt dolgozó személyi állomány felkészültsége, és sokéves szakmai tapasztalata is biztosítja a Wini Security Kft. által őrzött objektumok szakmai felügyeletét, a szakszerű beavatkozásokat, és a korrekt információáramlást a nap bármely szakában. A diszpécser központban szolgálatot teljesítő munkatársak szolgálatszervezési és szolgálatvezénylési munkát végeznek, kezelik a bejelentkezéseket és dokumentálják a lejelentett eseményeket.

Információs technológia alkalmazása

szolgar05.png

A végrehajtó állomány részére cégünk az adott feladatok végrehajtásához szükséges híradástechnikai eszközöket (mobiltelefon, CB rádió) biztosítja. Ez külön költséget a Megbízó részére nem jelent.
A szolgálatot ellátó állomány minden tagja rendelkezik mobiltelefonnal, ezáltal minden helyzetben kapcsolatba tud lépni a diszpécserközponttal a biztonsági managerrel és a Megbízó helyi képviselőjével. Az őrhelyeken a mobiltelefon minden esetben, a CB rádió szükség esetén kerül elhelyezésre.

Megbízói reklamációk megelőzése, prevenció

szolgar06.png

A vagyonvédelmi tevékenység egyik alapvető célja, hogy a Megbízó átruházott jogával élve megvédje a rábízott objektumot, illetve vagyontárgyakat a rongálóktól, az illetéktelen behatolóktól. Megelőző tevékenységünk során - leginkább módszertani ellenőrzések segítségével - nyíltan, vagy rejtve figyeljük a szolgálat munkáját, majd az észlelt eseményeket összevetjük az őrhelyen dokumentáltakkal, továbbá az őrutasításban leírtakkal.

Tekintettel arra, hogy külön-külön sem az élőerős szolgáltatás, sem a technikai megoldások nem tudják garantálni a Megbízók felé az elvárt biztonságot, ezért cégünk e két szolgáltatás lehető legjobb összehangolásával próbálja meg növelni a védelem hatásfokát, megelőzve ezzel számos olyan problémát, amely esetleges Megbízói reklamációhoz vezetne.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra a tényezőre, hogy az adott őrhelyen az állomány fluktuációja minimálisra csökkenjen. Ezzel tudjuk elérni azt, hogy a Megbízó szinte nap mint nap a már jól ismert, és szakmailag kitűnően felkészített állománnyal találkozzon.

Feladatellátás

szolgar01.png

 

Általános érvényű MIR rendszer, szabvány működik.
A vagyonőri és recepciós szolgálat tagjai igény esetén idegen nyelveket beszélnek (alapvetően angol, német).
Cégünk csak a törvényben előírt feltételek mellett engedélyezi a vagyonőri munkát.
A szolgálatszervezés lehetővé teszi a folyamatos monitorfigyelést a törvény előírásai szerint.
A vagyonőri állomány minden tagja ismeri az egyes felállítási helyek feladatait, így a napközbeni váltások megoldhatóak.
Minden beléptetési ponton a folyamatos jelenlét biztosítva van, szükség esetén megerősíthetőek.
Az őrzésvédelmi szolgáltatás ellenőrzése folyamatos, a nap különböző időszakaiban.
A vagyonőri szolgálat feladata az üzemeltetés jellegű problémák feltárása és azok azonnali jelentése az illetékesek felé.
A beléptetési pontokon a törvényi előírások figyelembevételével, folyamatos dokumentációt vezet a szolgálat. 
A szolgálatok folyamatos kapcsolatban állnak egymással a megfelelő híradástechnikai eszközök alkalmazásával (pl. mobiltelefon, hasábrádió)

WINI SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
1025 Budapest, Alsó Zöldmáli út 9. | Telefon: 00 (36 20) 9848 207 | Telefon/Fax: 00 (36 1) 3403 303
E-mail: winisec.titkarsag@winisec.hu