Telefon: 00 (36 20) 9848 207

E-mail: winisec.titkarsag@winisec.hu

Válasszon nyelvet
hu gb de
 
 
 
 
 
 
 

Szolgáltatásaink

Élőerős védelem

szolg01.png

A tevékenység objektumőrzést, járőrözést, recepció- és portaszolgálatot foglal magában. Az üzletág vezetői képzett, széleskörű tapasztalattal rendelkező munkatársakból, a személyi állomány megbízható, ellenőrzött vagyonőrökből áll.

Tevékenységünk során természetesen nem csak az emberi magatartásokkal párosuló cselekményekre, hanem minden rendkívüli eseményre reagálunk. Tűz-, természeti csapás, csőrepedés, közveszéllyel való fenyegetés (pl. bombariadó), illetve az épületek üzemeltetése során jelentkező problémák bekövetkezése esetén őreink azonnal megkezdik a kárelhártást, valamint késedelem nélkül értesítik az illetékes hatóságot és a Megbízó kijelölt munkatársát. Az őrzési sajátosságokra tekintettel a feladatmegkezdés előtt egyeztetünk a Megbízóval és csak annak jóváhagyása után kezdjük meg tevékenységünket az adott területen.
A szolgálat minden tagja a WINI Security Kft. által rendszeresített formaruhában végzi tevékenységét. Őrhelyektől függően fekete gyakorló ruhában, illetve társasági öltözetben látják el a feladatot. A társasági öltözet sötétkék vagy sötétszürke zakóból, blézerből áll, fehér vagy kék inggel, illetve blúzzal, szürke nadrággal vagy szoknyával, nyakkendővel, hölgyeknél nyaksállal. A formaruhát minden esetben kiegészíti a kitűző. 

Biztonságtechnika telepítése

szolg02.png

Fő feladatunknak tekintjük, hogy a Megbízó érdekében optimálisra hangoljuk az élőerős őrzés és az alkalmazott biztonságtechnikai eszközök arányát az indokolt legmagasabb színvonalú biztonság érdekében.

Az elektronikus vagyonvédelmi piacon a következő típusú rendszerek tervezésével, kivitelezésével és karbantartásával foglalkozunk:

 • elektronikus betörésvédelmi rendszerek,
 • videó-megfigyelő rendszerek,
 • beléptető rendszerek,
 • kaputelefon rendszerek,
 • értékőrzésre szolgáló páncélszekrények.

A cégünk által felhasznált eszközök a magyar szakhatóságok által minősítettek, az általunk tervezett rendszerek megfelelnek a MABISZ és a BRFK VTSZ ajánlásainak. Kivitelezési referenciamunkáink: különböző méretű irodaházak, raktárépületek, gépjárműszervizek és bemutatótermek elektronikus vagyonvédelme, gépjármű-, személybeléptető és térfigyelő rendszerek.

Komplex vállalkozásbiztonsági tanácsadás

szolg03.png

Vállalkozásbiztonság alatt értjük a számításba vehető elemi csapások, a jogellenes, vagy gondatlan emberi magatartások, továbbá a versenytársaknak az adott vállalkozás piaci pozícióját fenyegető tevékenység elleni, vagyis a vállalkozás minden vagyonelemére kiterjedő ésszerű és arányos védelmet.

Felfogásunkban a vagyonvédelemnek tehát a vállalkozás piaci értékét meghatározó valamennyi tényezőjére ki kell terjednie, úgy mint:

 • a materiális javakra,
 • az immateriális javakra,
 • a humán erőforrásra.

A komplex átvilágítás során felmérjük a vállalkozás aktuális biztonsági helyzetét, védendő értékeit és meghatározzuk a leghatékonyabb humán vonatkozású vagyonbiztonsági rezsimintézkedéseket, valamint az alkalmazandó biztonságtechnikai eszközöket és élőerős védelmet.

Rendezvénybiztosítás

Cégünk számos éve foglalkozik rendezvények biztosításával. A Megbízó által szervezett, vagy az általa üzemeltetett objektumok területén megtartandó rendezvényeket minden esetben előzetes helyszíni bejárás és egyeztetés előzi meg. Ennek során kerül meghatározásra a biztosításban résztvevők létszáma, felállítási helye és technikai felszereltsége.

szolg05.png

A bejárást követően cégünk biztosítási tervet készít, amelyben pontosan meghatározásra kerül az adott esemény lebonyolításának rendje.

A biztosítási terv az alábbiakat tartalmazza:

 • a rendezvény pontos helyét,
 • a pontos időpontját (kezdés, befejezés),
 • a rendezvény témáját,
 • a várható nézőszámot,
 • a biztosításban résztvevők létszámát, elosztását,
 • a biztosításban résztvevő parancsnokok, vezetők elosztását.

A biztosítási terv elfogadását követően, annak megfelelően a biztosítási parancsnok(ok) segítségével bonyolítjuk le az eseményt, közben rugalmasan reagálva a váratlanul kialakult helyzetekre, igazodva a Megbízó esetleges további igényeihez.

Magánnyomozás

szolg06.png Cégünk a törvényes keretek szigorú betartásával egyéni felkérés alapján magánnyomozói tevékenységet is folytat. A szolgáltatás jellegéből fakadóan a szakma előírásaihoz, valamint a Megbízó igényeihez igazodva végezzük a munkát.

Takarítási üzletág

A vagyonvédelmi üzletág mellett takarítási üzletágunkat is kiemelten kezeli cégünk. Takarítási üzletágunk alapvető célkitűzése, hogy olyan hosszútávú, együttműködő kapcsolatokat alakítsunk ki partnereinkkel, megbízóinkkal, melynek eredményeképpen tevékenységeiket tiszta, rendezett körülmények között végezhetik.

szolg04.png Vállaljuk cégek, irodaházak, telephelyek külső és belső, napi és nagytakarítását.

Ennek érdekében maximálisan törekszünk arra, hogy a Megbízó munkáját legkevésbé zavarjuk. Igényes, precíz munkát végző munkatársaink időbeosztását ezért a Megbízó igényeihez mérten készítjük el. A takarítási szolgáltatás megfelelő színvonalú végrehajtását rendszeresen ellenőrizzük, Megbízóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a területen történő eseményekről.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tevékenységünk során az Európai Unió követelményeinek is megfelelő, környezetbarát anyagból készült, állagmegóvó, fertőtlenítő, tisztító- és takarítószereket alkalmazzunk. 
 
 
 
 
 

WINI SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
1025 Budapest, Alsó Zöldmáli út 9. | Telefon: 00 (36 20) 9848 207 | Telefon/Fax: 00 (36 1) 3403 303
E-mail: winisec.titkarsag@winisec.hu